γυναικολόγος Μιχάλης Μπομπότης γυναικολόγος Μιχάλης Μπομπότης γυναικολόγος Μιχάλης Μπομπότης γυναικολόγος Μιχάλης Μπομπότης γυναικολόγος Μιχάλης Μπομπότης
    Αρχική Σελίδα  Ε-mail
  Φυσικός κύκλος
  Φυσικός κύκλος ονομάζεται η θεραπεία κατά την οποία γίνεται συλλογή του ωαρίου που παράγεται φυσιολογικά στην ωοθήκη, χωρίς τη λήψη φαρμακευτικής διέγερσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χορηγηθεί μικρή ποσότητα ορμονών κατά τις τελευταίες ημέρες της θεραπείας με σκοπό να αποφευχθεί η πρώιμη ωοθυλακιορρηξία.

Η θεραπεία αυτή απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες που δε μπορούν ή δε θέλουν να πάρουν ορμονική διέγερση. Ιδιαίτερα χρήσιμη μπορεί να είναι σε γυναίκες που σε προηγούμενη προσπάθεια είχαν πολύ φτωχή απόκριση στην ορμονική διέγερση. Είναι μια ηπιότερη θεραπεία σε σχέση με το συνηθισμένο κύκλο ορμονικής διέγερσης και καθώς γονιμοποιείται μόνο ένα ωάριο, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος πολύδυμης κύησης. Επειδή οι ωοθήκες δεν διεγείρονται τεχνητά, μπορεί η ασθενής να επαναλάβει άμεσα την προσπάθεια σε περίπτωση αποτυχίας. Τέλος, το κόστος είναι χαμηλότερο.

Το βασικό μειονέκτημα του φυσικού κύκλου είναι ότι γενικά έχει αρκετά χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας, λόγω του χαμηλότερου αριθμού μεταφερόμενων εμβρύων. Αυτό αναιρεί εν μέρει το πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους, αφού κατά μέσο όρο θα χρειαστούν περισσότερες προσπάθειες για την επίτευξη εγκυμοσύνης.

Στατιστικά φαίνεται ότι χρειάζονται έως 4 φυσικοί κύκλοι για να πετύχει κανείς το ίδιο ποσοστό επιτυχίας όπως με ένα κύκλο όπου έχει προηγηθεί φαρμακευτική διέγερση.

Στη 'Βιοδημιουργία' κατά την περίοδο 2008-2010 πραγματοποιήθηκαν 148 επιτυχείς ωοληψίες (ωοληψίες όπου το ωάριο λήφθηκε) σε φυσικό κύκλο. Από αυτές, 72 κατέληξαν σε εμβρυομεταφορά, ενώ σε 38 περιπτώσεις τα έμβρυα καταψύχθηκαν. Από τις 72 εμβρυομεταφορές προέκυψαν 22 κλινικές εγκυμοσύνες, δηλ. το 30,5%.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
© βιοΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ