γυναικολόγος Μιχάλης Μπομπότης γυναικολόγος Μπομπότης Μιχάλης Μιχάλης Μπομπότης γυναικολόγος Μπομπότης Μιχάλης γυναικολόγος γυναικολόγος Μιχάλης Μπομπότης
    Αρχική Σελίδα  Ε-mail
  Βλαστοκύστεις
  Βλαστοκύστη ονομάζεται η δομή που σχηματίζει το ανθρώπινο έμβρυο την 5η-6η ημέρα μετά τη γονιμοποίηση. Αποτελείται από μεγάλο αριθμό(>70) κυττάρων και χαρακτηρίζεται από μια κοιλότητα που σχηματίζεται στο κέντρο του εμβρύου και γεμίζει με υγρό, την βλαστοκοίλη.

Η βελτίωση των καλλιεργητικών μέσων έχει επιτρέψει την καλλιέργεια των εμβρύων στο εργαστήριο μέχρι το στάδιο της βλαστοκύστης. Στο στάδιο αυτό φτάνει μόνο ένα ποσοστό από τα γονιμοποιημένα ωάρια, συχνά λιγότερα από τα μισά. Μπορεί λοιπόν ο αριθμός των βλαστοκύστεων, που είναι διαθέσιμες για μεταφορά ή κρυοσυντήρηση, να είναι σημαντικά μικρότερος από τον αρχικό αριθμό των εμβρύων. Σε λίγες περιπτώσεις, μπορεί κανένα έμβρυο να μη φτάσει στο στάδιο της βλαστοκύστης. Στη περίπτωση αυτή δε γίνεται εμβρυομεταφορά.

Πρέπει να τονιστεί ότι η καλλιέργεια στο στάδιο της βλαστοκύστης δε βελτιώνει την ποιότητα των εμβρύων, αλλά επιτρέπει την αντικειμενικότερη αξιολόγησή τους. Αυτό συνεπάγεται ότι μια καλής ποιότητας βλαστοκύστη έχει περίπου διπλάσια πιθανότητα εμφύτευσης από ένα καλής ποιότητας έμβρυο 2ης ή 3ης ημέρας. Έτσι μπορεί να γίνει εμβρυομεταφορά λιγότερων εμβρύων, διατηρώντας το ίδιο ποσοστό επιτυχίας και αποφεύγοντας την πολύδυμη κύηση.

Στη 'Βιοδημιουργία' κατα την περίοδο 2008-2010 to 25% των εμβρυομεταφορών που πραγματοποιήθηκαν ήταν με έμβρυα στο στάδιο της βλαστοκύστης. Σε σχέση με τις εμβρυομεταφορές που έγιναν με έμβρυα 2ης και 3ης ημέρας, το ποσοστό βιοχημικής εγκυμοσύνης ήταν κατά 12,5% υψηλότερο.

Συμπερασματικά, η καλλιέργεια των εμβρύων μέχρι το στάδιο της βλαστοκύστης μπορεί να βελτιώσει τα ποσοστά επιτυχίας σε συγκεκριμένα περιστατικά, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της μεθόδου.

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  © βιοΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ