γυναικολόγος Μιχάλης Μπομπότης γυναικολόγος Μπομπότης Μιχάλης Μιχάλης Μπομπότης γυναικολόγος Μπομπότης Μιχάλης γυναικολόγος γυναικολόγος Μιχάλης Μπομπότης
    Αρχική Σελίδα  Ε-mail
  Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη
  Υποβοηθούμενη εκκόλαψη (assisted hatching) είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για την τομή ή τη λέπτυνση μιας μικρής περιοχής του εξωτερικού περιβλήματος του ανθρώπινου ωαρίου. Η τομή γίνεται μηχανικά με μικροπιππέτες κατά προτίμηση.

Είναι δυνατόν να γίνει και με ακτίνες λέιζερ (Laser assisted hatching). Η λέπτυνση του περιβλήματος του εμβρύου γίνεται με βιοχημική μέθοδο (ειδικά ένζυμα). Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται συνήθως για να βελτιώσει τα ποσοστά εκκόλαψης και κύησης σε μεγαλύτερες γυναίκες, όπου το εξωτερικό περίβλημα του ωαρίου πιστεύεται πως είναι τραχύ, καθιστώντας πιο δύσκολη την κυτταρική διαίρεση και την εμφύτευση. Επίσης, χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις εξωσωματικής στις οποίες δεν υπήρξε κύηση σε προηγούμενες προσπάθειες, παρόλο που τα έμβρυα που μεταφέρθηκαν ήταν άριστης ποιότητας.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
© βιοΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ