ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα ποσοστά επιτυχίας κυήσεων στη βιοδημιουργία από το 2004 μέχρι το τέλος του 2011.Τα ποσοστά αυτά, σε όλες τις κατηγορίες ασθενών, εκφράζονται με δύο τρόπους. Ο πρώτος αναφέρεται στα θετικά τεστ ανά εμβρυομεταφορά, δηλαδή στον αριθμό των γυναικών που είχαν θετική τιμή στο τεστ κυήσεως προς το συνολικό αριθμό των γυναικών που έκαναν εμβρυομεταφορά επί %. Ο δεύτερος αναφέρεται στις κλινικές κυήσεις ανά εμβρυομεταφορά, δηλαδή στον αριθμό των γυναικών που παρατηρήθηκε σάκκος κύησης προς το συνολικό αριθμό των γυναικών που έκαναν εμβρυομεταφορά επί %. Συγκεκριμένα τα ποσοστά μας παρουσιάζονται σε τέσσερις πίνακες ανάλογα με το είδος της θεραπείας που έλαβε η κάθε γυναίκα.

Στον πρώτο πίνακα είναι τα ποσοστά κυήσεων μετά από μεταφορά νωπών εμβρύων  (με ωάρια της ίδιας της γυναίκας) ανά ηλικία. Στο δεύτερο πίνακα έχουμε τα ποσοστά κυήσεως μετά από εμβρυομεταφορά σε φυσικό κύκλο δηλαδη χωρίς φαρμακευτική διέγερση των ωοθηκών. Στον τρίτο πίνακα βρίσκονται τα ποσοστά κυήσεων μετά από μεταφορά εμβρύων που είχαν προκύψει από προηγούμενες προσπάθειες εξωσωματικής και είχαν καταψυχθεί. Τέλος, ο τέταρτος πίνακας εκθέτει τα ποσοστά κυήσεων σε γυναίκες - λήπτριες δανεικών ωαρίων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α'

Ποσοστά κυήσεων ανά εμβρυομεταφορά νωπών εμβρύων ανά ηλικία.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B'
Ποσοστά κυήσεων ανά εμβρυομεταφορά σε φυσικό κύκλο (εξωσωματική χωρίς φάρμακα).

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'
Ποσοστά κυήσεων ανά εμβρυομεταφορά κρυοσυντηρημένων εμβρύων.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ'
Ποσοστά κυήσεων ανά εμβρυομεταφορά μετά από δωρεά ωαρίων.