Καταψυξη εμβρυων

Κατά την προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης, και ιδιαίτερα στα νέα ζευγάρια, προκύπτει συχνά μεγάλος αριθμός εμβρύων. Μετά την εμβρυομεταφορά μπορεί να έχουν απομείνει αρκετά έμβρυα καλής ποιότητας. Τα έμβρυα αυτά μπορούν να διατηρηθούν κατεψυγμένα, ώστε να μεταφερθούν στη μήτρα αργότερα.

Η κρυοσυντήρηση εφαρμόζεται επίσης εάν κριθεί ότι κατά τον κύκλο της εξωσωματικής γονιμοποίησης το ενδομήτριο δεν είναι ικανοποιητικά προετοιμασμένο για να δεχθεί τα έμβρυα ή όταν υπάρχει σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών και αποφασίσουμε να γίνει εμβρυομεταφορά σε δεύτερο χρόνο. Κατά την διαδικασία της καταψύξεως, τα έμβρυα τοποθετούνται σε ειδικά πλαστικά σωληνάρια (παγιέττες), τα οποία σφραγίζονται ερμητικά. Με τη βοήθεια ενός μηχανήματος, η θερμοκρασία τους μειώνεται προοδευτικά μέχρι τους -196°C, (θερμοκρασία υγρού αζώτου). Οι παγιέττες αποθηκεύονται σε ειδικά δοχεία υγρού αζώτου.

Η κρυοσυντήρηση των εμβρύων υπό τις συνθήκες αυτές μπορεί να παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (μέχρι και μία δεκαετία).

Έτσι, το ζευγάρι έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει μελλοντικά τα έμβρυα χωρίς να απαιτείται εκ νέου διέγερση των ωοθηκών, ωοληψία και εξωσωματική γονιμοποίηση. Τα έμβρυα αυτά μπορούν να αποψυχθούν και να μεταφερθούν στη μητρική κοιλότητα σ’ έναν επόμενο κύκλο. Κατά τον κύκλο αυτό εφαρμόζεται απλώς μία φαρμακευτική αγωγή για την προετοιμασία του ενδομητρίου και πραγματοποιείται η εμβρυομεταφορά.

 

Συμφωνητικό Κατάψυξης Εμβρύων
Στο ειδικό «συμφωνητικό εξωσωματικής» το οποίο υπογράφουν τα ζευγάρια, περιγράφονται οι όροι που διέπουν την κατάψυξη εμβρύων.

Οι κανόνες είναι οι εξής:

- Η κρυοσυντήρηση είναι αυστηρώς προσωπική, αφορά το συγκεκριμένο ζευγάρι και απαιτούνται οι υπογραφές και των δύο συζύγων για την κατάψυξη των εμβρύων. 

- Θεωρούμε ότι τα έμβρυα ανήκουν αποκλειστικά στο ζευγάρι από κοινού και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκχώρησή τους σ’ έναν από τους δύο συζύγους χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου. Εάν δεν επιθυμούν την παράταση της κρυοσυντηρήσεως, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταστροφή ή τη δωρεά των εμβρύων. Η δωρεά επιτρέπεται μόνο μετά από ενυπόγραφη συγκατάθεση και των δύο συζύγων.

- Δεδομένου ότι η κρυοσυντήρηση καταναλώνει συνεχώς άζωτο, ένα σχετικά ακριβό υγροποιημένο αέριο, το ζευγάρι συμμετέχει κατά ένα μέρος στο κόστος. Τα χρήματα καταβάλλονται προκαταβολικά για περίοδο ενός έτους.

Το συμφωνητικό υπογράφεται και από τον υπεύθυνο εμβρυολόγο που πραγματοποίησε την κατάψυξη και φυλάσσεται στα αρχεία της μονάδας.

 

Τα έμβρυα δεν έχουν όλα την ίδια ικανότητα να αντεπεξέλθουν στον κύκλο καταψύξεως - αποψύξεως. Κατά μέσον όρο, ένα ποσοστό της τάξεως του 20 - 30% των εμβρύων αυτών καταστρέφονται κατά την διαδικασία αυτή.

Τα τελευταία 4 χρόνια εφαρμόζουμε την μέθοδο της υαλοποίησης (vitrification) για την κατάψυξη εμβρύων και έτσι έχουμε ακόμη υψηλότερα ποσοστά επιβίωσής τους.

Τα κατεψυγμένα έμβρυα έχουν χαμηλότερη πιθανότητα να εμφυτευτούν σε σχέση με τα νωπά. Για το λόγο αυτό καταψύχουμε μόνο τα καλύτερης ποιότητας έμβρυα. Όλες οι σχετικές μελέτες διαβεβαιώνουν ότι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από έμβρυα τα οποία είχαν υποβληθεί σε κρυοσυντήρηση είναι φυσιολογικά και δεν εμφανίζουν αύξηση των χρωμοσωμικών ή άλλων βλαβών.