Κρυοσυντηρηση σπερματος

Με την κρυοσυντήρηση τα σπερματοζωάρια έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη ζωτικότητά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα παραμένοντας σε υγρό άζωτο στους -196 βαθμούς Κελσίου. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει στο σπέρμα να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (σπερματέγχυση, εξωσωματική γονιμοποίηση, μικρογονιμοποίηση) πολύ αργότερα από την ημερομηνία λήψης του δείγματος με σκοπό την επίτευξη της εγκυμοσύνης. 

Οι αλματώδεις εξελίξεις στην επιστήμη της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής έχουν βοηθήσει και τους άνδρες που υποφέρουν από καρκίνο ή από παθήσεις των οποίων η θεραπεία οδηγεί σε στειρότητα να αποκτούν βιολογικά δικά τους παιδιά.

Οι ασθενείς που θα αποφασίσουν να κρυοσυντηρήσουν το σπέρμα τους θα πρέπει να απέχουν από κάθε σεξουαλική δραστηριότητα τουλάχιστον 2 - 5 ημέρες πριν δώσουν το δείγμα, ενώ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο για AIDS και ηπατίτιδες B και C τουλάχιστον τους τελευταίους 6 μήνες πριν από την προσπάθεια τεχνητής γονιμοποίησης.Στα οφέλη της κρυοσυντήρησης σπέρματος περιλαμβάνονται: 

- Η πιθανότητα εγκυμοσύνης στο απώτερο μέλλον.

- Η διατήρηση φυσιολογικού σπέρματος, για να χρησιμοποιηθεί αργότερα, όταν δεν θα είναι πια φυσιολογικό ή όταν δεν θα υπάρχουν καθόλου σπερματοζωάρια για διαφόρους λόγους, όπως χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία ή άλλες θεραπείες, που ίσως επηρεάσουν τη γονιμοποιητική ικανότητα του σπέρματος.

- Η χρήση του σπέρματος (για σπερματέγχυση ή εξωσωματική γονιμοποίηση) σε πιο ευνοϊκές περιστάσεις, όταν δεν θα είναι δυνατόν να χορηγηθεί τότε δείγμα φρέσκου σπέρματος.