Βλαστοκυστεις

Βλαστοκύστη ονομάζεται η δομή που σχηματίζει το ανθρώπινο έμβρυο την 5η-6η ημέρα ανάπτυξής του. Αποτελείται από μεγάλο αριθμό (>70) κυττάρων και χαρακτηρίζεται από μια κοιλότητα που σχηματίζεται στο κέντρο του και γεμίζει με υγρό, το βλαστόκοιλο. Η βελτίωση των καλλιεργητικών υλικών έχει επιτρέψει την καλλιέργεια των εμβρύων στο εργαστήριο μέχρι το στάδιο της βλαστοκύστης. Στο στάδιο αυτό φτάνει μόνο ένα ποσοστό από τα γονιμοποιημένα ωάρια, συχνά λιγότερα από τα μισά.

Συγκεκριμένα στο εργαστήριο της ΒιοΔημιουργίας, το ποσοστό σχηματισμού βλαστοκύστεων κυμαίνεται γύρω στο 50%, ένα νούμερο που θεωρείται πολύ ικανοποιητικό σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα. Ετσι λοιπόν, ο αριθμός των βλαστοκύστεων που είναι διαθέσιμες για μεταφορά ή κρυοσυντήρηση, μπορεί να είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον αρχικό αριθμό γονιμοποιημένων ωαρίων. Σπάνια, μπορεί κανένα έμβρυο να μη καταφέρει να φτάσει στο στάδιο της βλαστοκύστης. Στην περίπτωση αυτή δε γίνεται εμβρυομεταφορά.

Πρέπει να τονιστεί ότι η καλλιέργεια στο στάδιο της βλαστοκύστης δε βελτιώνει την ποιότητα των εμβρύων, αλλά επιτρέπει την αντικειμενικότερη αξιολόγησή τους και κατά συνέπεια τη καλύτερη επιλογή των πιο κατάλληλων για εμβρυομεταφορά. Αυτό συνεπάγεται ότι μια καλής ποιότητας βλαστοκύστη έχει περίπου διπλάσια πιθανότητα εμφύτευσης από ένα καλής ποιότητας έμβρυο 2ης ή 3ης ημέρας. Έτσι μπορεί να μεταφερθούν λιγότερα έμβρυα διατηρώντας το ίδιο ποσοστό επιτυχίας και αποφεύγοντας την πολύδυμη κύηση.

Στη ΒιοΔημιουργία τo 25% των εμβρυομεταφορών που πραγματοποιούνται πλεον είναι με έμβρυα πέμπτης-έκτης ημέρας. Συμπερασματικά, η καλλιέργεια των εμβρύων μέχρι το στάδιο της βλαστοκύστης μπορεί να βελτιώσει τα ποσοστά επιτυχίας σε συγκεκριμένα περιστατικά, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της μεθόδου.