Χρησιμα Links

www.kiveli.gr
Σωματείο υποστήριξης γονιμότητας.

www.infertilitytutorials.com
Αμερικανικό site με εκτενείς πληροφορίες για το τι είναι η εξωσωματική.

www.hfea.gov.uk/Home
Η βρετανική Αρχή Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας. 
Ο καλύτερα οργανωμένος και ισχυρότερος φορέας στον κόσμο, για θέματα εξωσωματικής γονιμοποίησης.

www.ika.gr/gr/infopages/asf/benefits/kind/exgon.cfm
Πληροφορίες για την εξωσωματική από το ΙΚΑ.

www.bioethics.gr
Ελληνική Επιτροπή Βιοηθικής.

www.peke.gr
Πανελλήνια Ένωση Κλινικών Εμβρυολόγων.

www.magnamater.gr
Πληροφορίες για το σωματείο, άρθρα και πληροφορίες γύρω απο την ΙΥΑ (Ιατρικά Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή)