Υαλοποιηση

Την τελευταία δεκαετία ένας διαφορετικός τρόπος κατάψυξης εμβρύων και ωαρίων κερδίζει όλο και μεγαλύτερη εφαρμογή στο χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η μέθοδος αυτή ονομαζεται υαλοποίηση (vitrification). 

Τα έμβρυα / ωάρια εκτίθενται σε υψηλές συγκεντρώσεις κρυοπροστατευτικών ουσιών προτού εμβαπτιστούν κατευθείαν στο υγρό άζωτο με πολύ υψηλό ρυθμό πτώσης της θερμοκρασίας (περίπου -20000 βαθμούς / λεπτό). Ετσι όλο το διάλυμα εκπτίπτει από την υγρή κατάσταση σε μια “υαλώδη”, “στερεοποιημένη” μορφή. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο σχηματισμός κρυστάλλων πάγου στο διάλυμα που περιέχει τα κύτταρα αλλά και στο εσωτερικό τους, πράγμα που θεωρείται η κύρια αιτία τραυματισμού τους.

Η εφαρμογή της υαλοποίησης έχει βελτιώσει σημαντικά τα ποσοστα επιβίωσης και τις πιθανότητες εγκυμοσύνης ειδικά στις περιπτώσεις κατάψυξης βλαστοκύστεων και ωαρίων.

Στη ΒιοΔημιουργία εφαρμόζουμε με επιτυχία την κατάψυξη με τη μέθοδο της υαλοποίησης απο το 2006 σε όλα τα στάδια της εμβρυικής ανάπτυξης και στα ωάρια.